Let's clean up, Europe

Let's do It Belgium is een campagne tegen zwerfvuil en sluikafval en kadert in de campagne van de Europese Unie 'Let's clean up Europe'. Er werd gekozen om deze actie te organiseren in het weekend van 21-23 maart, symbolisch staat dit voor een zwerfvuilvrij begin van de lente. In onze gemeente werd het zwerfvuil opgeruimd op vrijdag 21 maart door een groot aantal scholen. Ook de leerlingen van de derde graad van het SGi werkten hieraan mee. De leerlingen van 6 Office Assistant coördineerden voor de school deze actie. Dit schooljaar leidden zij reeds een project rond sensibilisering van leerlingen wat betreft zwerfvuil en afvalbeheersing. Ze brachten aan de hand van een enquête het probleem eerst in kaart en organiseerden nadien een quiz rond dit thema.