Resultaten van de fysieke conditie in het SGI

Regelmatig en intens aan sport doen, komt je gezondheid, je goed gevoel en je prestaties ten goede. Fysieke conditie kan subjectief worden gedefiniëerd als je goed voelen in je lichaam en     zonder overdreven vermoeidheid je dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Objectief kan fysieke conditie verwijzen naar factoren in verband met je gezondheid zoals je uithouding en je lichaamssamenstelling (BMI) of motorische prestaties zoals je evenwicht, je coördinatie, je lenigheid, je snelheid, je kracht en het uithoudingsvermogen van je spieren. In het SGI meten we objectief uithouding via de Légertest, kracht via de Sit-uptest en Kogelstoten, coördinatie via Verspringen, Hoogspringen, Basketbal, Handbal en Badminton en snelheid via 60m spurt.

Bijlage: