Attitudebespreking dinsdag 21 oktober 2014

Vandaag bespreken de klassenraden de attitudes van uw kind. Om dit vlot te laten verlopen, zijn de leerlingen in de voormiddag lesvrij. In de namiddag volgt een individueel gesprek met de mentor over de bevindingen van de klassenraad. Uw zoon/ dochter kreeg in de loop van deze week een sticker in de agenda. Daarop vindt u wanneer uw kind op school verwacht wordt. U kan de inhoud van dit gesprek terugvinden op het attituderapport. Wij vragen dit zo snel mogelijk gehandtekend in het rapportenmapje terug te bezorgen aan de mentor.