debat klimaatconferentie Parijs

De VN klimaatconferentie van eind 2015 in Parijs wordt erg belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De uitstoot van CO2 is de grote boosdoener van de klimaatopwarming. Als er niets wordt gewijzigd stevenen we af op een globale opwarming van 3,6 graden. Zwaardere stormen, een stijging van de zeespiegel, verwoestijning, overstromingen, tekorten aan drinkwater, … zijn maar enkele van de dramatische gevolgen.
Dhr. Hermes Sanctorum, Vlaams parlementslid en senator, ging in debat met onze leerlingen over dit actuele thema. Het werd een boeiende interactieve uiteenzetting die werd afgesloten met een spel. De leerlingen mochten de klimaattop naspelen en ondervonden zo hoe moeilijk het is om met 192 landen tot een overeenkomst te komen.