4 TSO naar de Kalmthoutse Heide

Donderdag 20 april hebben de leerlingen van 4 handel en 4 handel-talen voor de lessen natuurwetenschappen de Kalmthoutse Heide bezocht. Onder een stralende zon hebben ze aan de hand van een doorschuifsysteem de vijf deelbiotopen (droge- en natte heide, duin-, bos- en veengebied) van de heide onderzocht  Zowel abiotische als biotische factoren kwamen aan bod in de verschillende biotopen. Ze gingen zelf aan de slag om de verschillende onderzoekjes tot een goed einde te brengen. Met behulp van een GPS wandelden de leerlingen zelfstandig naar de plek waar ze hun opdracht moesten uitvoeren. Geschiedenis, kunst, literatuur en overleven in de heide kwamen eveneens aan bod.