Europadag op school

Zestig jaar geleden werd in Rome de basis gelegd voor het Europa zoals we dat vandaag kennen. Het was het begin van de langste periode van vrede in de geschiedenis van Europa. In 1957 beslisten zes landen een gemeenschappelijke markt op te richten waar mensen, goederen en diensten zich vrij kunnen bewegen. Veel landen zouden nog volgen. Dit betekende meer welvaart en stabiliteit voor ons continent.
Onze school mocht bij deze gelegenheid De heer Michiel Maertens ontvangen, hoofd van de Europese Raad bij de Directie-Generaal Europese Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken. In een uiteenzetting van een uur kwamen heel wat aspecten van de EU aan bod. Na afloop werden door de leerlingen nog heel wat interessante vragen gesteld.